สถานที่ท่องเที่ยว

ทะเลหมอกดอยกาดผี

เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอ.แม่สรวย ดอยกาดผีเป็นชะง่อนผาที่ระดับความสูงประมาณ 1,500 ม. อยู่บนเทือกดอยช้าง ในหน้าหนาวอากาศเย็นจัดมองเห็นสายหมอกก่อตัวที่หุบเบื้องล่าง มีทิวทัศน์สวยงามมาก ไม่แพ้จุดชมทะเลหมอกที่ภูชี้ฟ้าแต่เส้นทางไปค่อนข้างทุรกันดาร ระยะทางเกือบ 20 กม. จากดอยเลาลีต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น วิธีที่สะดวกที่สุด คือติดต่อเลาลี รีสอร์ต ซึ่งมีทัวร์แบบวันเดียว ไปชมทะเลหมอกที่ดอยกาดผีและไร่ชากลางหุบเขาในฤดูหนาว เส้นทางไปยังดอยกาดผี จะผ่านบ้านชาวเขาเผ่าอาข่าและเผ่าเย้า ซึ่งยังคงขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่า

ดอยช้าง

ศูนย์เกษตรไม้เมืองหนาวและสถานีทดลองเกศตรที่สูงดอยวาวี เป็นที่เพาะพันธุ์ไม้ผลและไม้ดอก พันธุ์ไม้จากต่างประเทศ รวมทั้งต้นซากุระที่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก และยังมีต้นซากุระขาวที่มีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทย

ดอยวาวี

เ็ป็นแหล่งเพาะปลูกต้นชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วยชาพันธุ์พื้นเมือง ซาอัสสัม ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี ปลูกเป็นจำนวนมากในบริเวณนี้ และยังมีชาเขียวพันธุ์ชิงชิง อูหลง ชาชิงเชียน (ชาชิงชิงเบอร์ 12) และสุดยอดของชาตระกูลอูหลง คือ ชาอูหลงก้านอ่อน

กาแฟวาวี

ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติดี มีคุณภาพระดับ 3 ของโลก เป็นกาแฟพันธุ์อาราบิกก้าแท้ ที่มีกลิ่นหอมไม่แพ้กาแฟของบราซิลรอให้ท่านได้ลิ้มลอง

หมู่บ้านชาวจีนยูนาน

ชาวจีนจากมณฑลยูนานอพยพเข้ามาอยู่บริเวณหุบเขาวาวีเมื่อประมาณ 50 ปีมาแล้ว เมื่อครั้งเกิดสงครามกลางเมืองในประเทศจีน จนถึงขณะนี้ชาวจีนยูนานซึ่งมีประมาณ 800 ครอบครัวก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีชาวจีนยูนานดั้งเดิมไว้อ่ยางเคร่งครัด